torsdag 5 mars 2009

Less afraid, more curious


Beijing universitet ligger i lokaler som förr var sommarpalatset. Vi träffar CCER, China center for economic research, National school of development. Christer Ljungwall har varit där i fyra och ett halvt år. Målet för honom är en utbildning som kopplar samman Kina och Sverige, en Kinautbildning.
- Om fem år är den första akademikern som gått den klar.
Professor Ho-Mou Wu säger att de är stolta över Christer och förklarar att CCER var först med att introducera ett västerländskt sätt att lära ut. Det kombineras med inhemskt sätt också. Vi pratar frihandel och hur viktigt det är med utbyte mellan människor.

Inga kommentarer: