fredag 31 oktober 2008

Och en till enkät

Nyss kom en påminnelse om en annan enkät om tv. Där handlar frågorna om vilka kanaler jag tittar på, vilken svensk kanal som är bäst på olika typer av program enligt mig, och hur jag tycker tv ska vara finansierat. Där kan jag bara välja på licens, reklam eller betalkanal.

De vill också att jag ska bedöma hur komersiella olika kanaler är. Och om tv-licensen är värd priset. De vill också veta hur mycket mer jag är beredd att betala i tv-licens för att få se tv4 eller om jag inte vill undvika reklamen. Och sen får jag tycka till om reklamen. Och tycka till om tv4.

Rätt många svar blev samma för alla eller vet ej.Under övriga kommentarer har jag nu skrivt att det är väldigt riktade frågor.

Enkäter är inte ett bra sätt att kommunicera.

Inga kommentarer: