torsdag 30 oktober 2008

Och en enkät till

Cancerfonden ringde med en annan enkät och den handlar om jag kan tänka mig att med politiska styrmedel jobba mot fetma. Den frågan gick inte att svara på. Information är ett politiskt styrmedel men om jag svarar ja kan någon ta det till intäkt för en fettskatt.

Sen undrade de om jag kan tänka mig att se till att skolbarn får mer obligatorisk gympa på schemat. Jag svarade nej. Särskilt som jag tycker att alla riksdagsledamöter som skriver motioner om att elever ska ha mer idrott på schemat själva ska delta i idrottslektionerna på valfri högstadieskola. Minst en termin inkluderat friluftsdagar. Och naturligtvis få betyg på sina insatser.

Inga kommentarer: