fredag 25 september 2009

Flygförbud?

Har just träffat Naturskyddsföreningens traineeprogram. Berättade lite om våra utmaningar just nu.

Får bra frågor om uttagsbeskattningen på vindkraft, mycket aktuellt, och vi hinner prata om planeringsmål och olika typer av stödsystem.

En av deltagarna tycker att flyg är en miljöfarlig verksamhet. Men flyget är något som måste regleras internationellt och snart tas det med i handeln med utsläppsrätter förhoppningsvis kan vi sen internationellt beskatta flygbränsle. Försöker förklara att branschen gör mycket utan att vi lagstiftar. Gröna inflygningar, nya rutter och bättre teknik gör stor skillnad. Även om förbud och skatter verkar vara förslagen som favoriseras i gruppen.

- Varför fördubblas banavgiften, undrar Mikael Karlsson tre gånger. Är det ont om pengar?
- Ja. Det är ont om pengar, svarar jag. Men banavgiften är inte det enda som påverkar tågen. Upprustning i tågnäten, utökande av kapaciten på spåren och möjligheten för fler att bedriva tågverksamhet är ju viktiga bitar för att förbättra tågtrafiken.
- Vill ni ha helt skattesubventionerade banavgifter? Men det verkar inte så.

Lämnar sen över till Anders Ygeman (S). Hoppas att han talar om vad han vill göra och inte bara hur illa han tycker om allt vi gjort.

Inga kommentarer: