tisdag 8 september 2009

First of the gang

Det är himla bra med presentationen av de olika delarna i budgeten som regeringen gör. Helheten presenteras bit för bit så att allt inte kommer i en enda stor smäll.

Idag kom fyra extra miljarder till fler poliser och bättre rättsväsende. Det är en massiv satsning.

Såhär förklaras det internt: Sammantaget innebär satsningen att Alliansregeringen under mandatperioden höjt de årliga anslagen till rättsväsendets med drygt 5 miljarder kronor. Utöver denna permanenta höjning har ytterligare närmare 2,5 miljarder i engångsvisa medel tillförts rättsväsendet under mandatperioden. Detta resurstillskott saknar motstycke i modern tid.

Sen står det om att det handlar om hela rättskedjan och särskilt fokus på attityder och ungdomsbrottslighet.

Det är bara att konstatera, var och en av regeringens presskonferenser innehåller mer politik än hela mys- och kalasdagen som de tre oppositionspartierna hade i helgen.

Inga kommentarer: