söndag 13 september 2009

Av egen kraft


Höjd debattnivå på stämman.

Inga kommentarer: