måndag 9 februari 2009

Så räddar vi Östersjön. Till frukost.

På onsdag mellan 07.30 - 09.00 i Gamla Partimatsalen i riksdagen är du välkommen på Östersjöfrukost med tema grönt företagande och förvaltning av havsresurser.

Föreningen Forum Hållbar framtid och Moderaterna är det som ordnar. Anmäl dig till ida.karlbom(snabel-a)riksdagen.se så släpper vi in dig.

Inte nog med själva seminariet. Regeringens särskilda Östersjö- och klimatförhandlare, fd bossen på Naturvådsverket: Lars-Erik Liljelund kommer också!

Här är programmet:
Forum Hållbar framtid & Moderaterna bjuder in till seminarium om Östersjön som världsledande pilotområde för grönt företagande och förvaltning av havsresurser.

Kan gröna entreprenörer och nya idéer göra Östersjön till ett världsunikt pilotområde för en ekosystembaserad förvaltning?

De senaste årens forskning har gett en ny förståelse för hur Östersjön fungerar, och nu är det dags att göra något konkret av alla politiska ambitioner. Sveriges ordförandeskap i EU innebär en unik möjlighet för Sverige att visa på nya sätt att förena havsmiljöfrågan med progressiv finans- och näringslivspolitik.

07.30 Välkommen. Maja Brisvall ordförande i FHF och dagens värd, Sofia Arkelsten, Moderaterna
07.35 Östersjöns problem och Helcoms aktionsplan. Nya förutsättningar att lösa övergödningsproblematiken. Fredrik Wulff, Baltic Nest Instiute, Stockholm Resilience Centre
07.50 På väg mot en ekosystemansats: Aktuella direktiv och processer; lokala entreprenörer och nya vetenskapliga försök. Henrik Österblom, Baltic Nest Institute, Stockholm Resilience Centre
08.05 Kommentarer: Pernilla Baralt, EU kommissionens sekretariat i Sverige, Sofia Arkelsten, Moderaterna
08.15 Öppen diskussion: hur kan politiken stimulera verktyg för implementering av Helcoms aktionsplan, innovation och alternativa lösningar?
Moderator: Louise Hård af Segerstad, Albaeco

Inga kommentarer: