torsdag 10 april 2008

Vilka är egentligen de konservativa?

Agnarna skildes från vetet i en praktisk, övrig fråga på utskottet i morse. Ska vi ändra på hur vi sitter i salen när den ändå byggs om och moderniseras?

Utskottet är splittrat. Nu har vi ett demokratiskt runt bord. Men det gör att en tredjedel av utskottet inte ser och inte heller riktigt hör vad kansliet, alla tjänstemännen, säger. Och gäster som visar bilder har det inte så enkelt.

Alternativet är ett U-format bord. Och en ny skärm för bildvisning.

Många tycker till.
- Vi vill ha ett v-format bord, säger vänster-Jacob.

Det är fri röstning och ingen partipiska. Den liberala falangen, helt partioberoende, vinner en liten seger. Förändringens vind blåser. U-form före O-form.

Inga kommentarer: