måndag 28 april 2008

Byråkratiexport

Jordbruksfrågorna blir mer ideologiskt laddade.

Hörde just på nyheterna att att Frankrike, kanske franska jordbruksministern (hittar inte nyheten hos SR.se) vill att de Afrikanska länderna ska samla sig och införa en gemensam jordbrukspolitik på samma sätt som EU har gjort. Vi försöker avskaffa den gemensamma jordbrukspolitiken och Frankrike försöker exportera den.

Samtidigt tar mjölkbönderna ett steg åt rätt håll mot ett världsmarknadspris genom att använda information och internet.

Inga kommentarer: