torsdag 10 april 2008

Polsk torskkvot

Fiskefrågorna är ämnet för nästa jordbruks- och fiskeråd och Jordbruks- och fiskeminister Eskil var hos utskottet imorse och informerade och diskuterade.

En av frågorna som kommer upp är en förordning som anpassar Polens torskkvoter. En känslig och viktig fråga. De har nämligen överfiskat med 8 000 ton. Deras kvot var 12 500 ton torsk. De 8 000 är det som går att bevisa.
- Förmodligen är det mer, säger Eskil.

Polen skrotar nu 30 procent av sin fiskeflotta och inför bevakning och kvoterna minskas under fyra år med det överfiskade.

Och kontrollen av Polen är tuffare nu.
- Jag kommer be både Polen och kommissionen att redovisa hur de upplever dagens fiske, säger Eskil. Den nya regeringen i Polen har en helt annan inställning till fiske än den gamla.

Nu diskuteras också en ny förordning om det olagliga och orapporterade fisket.

Det är bra att ministern driver fiskefrågorna åt rätt håll. Men kvarnarna mal långsamt. Dumpningen av fisk måste stoppas på EU-nivå. Allt annat är fel.

Inga kommentarer: