fredag 30 mars 2007

The one big thing


Seminarium om samarbete mellan EU & USA för att hitta "globala klimatlösningar" fritt översatt. Andreas Carlgren pratar engagerat nu. Han förklarar att handel med utsläppsrätter är bättre än lagstiftning.

Vi ska ha ett "global level playingfield". Sen kom Sveriges ordförandeskap i EU och då blev talet så engagerat att mikrofonen trillade av.

För övrigt är det bara jag och Mats G Nilsson här från riksdagen. Och Karin är här från stadshuset. Moderatdominans!

Inga kommentarer: