tisdag 13 februari 2007

”We are against it”

Vi träffar statssekreteraren på hälsoministeriet. Hälsoministern har tillsammans med boskapsministern rest till Arusha (dit ska vi sen) eftersom sjukdomen Rift valley fever har brutit ut där.

Först är det ”signing of the guestbook”.

Statssekreteraren förklarar sitt uppdrag och att ministeriet ansvarar för sjukhus och en del annat.
- Vi ansvarar för att skapa policys.
Hon betonar att det är viktigt med tillgänglighet, information och tjänster och allt detta finns i deras operativa plan.
- Vi har en ambitiös ”roadmap”.

Jag hade blivit mer imponerad om det inte var så att vi besökt sjukhuset innan det här mötet.

Christian Holm berömmer Tanzania för att de lagt till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i skolplanen och frågar hur det efterlevs. Svaret är att det fungerar bra och UMATI och andra gör ett bra jobb. Det civila samhället sköter information om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. RFSU:s systerorganisation UMATI sköter mycket av informationsarbetet, regeringen lämnar helt enkelt över ansvaret.

Vi leder in samtalet på aborter. Ingen tycker att abort är särskilt bra men alternativet är värre. Vi förklarar att information, kunskap och kondomer är viktigast i första hand men ofrivilliga graviditeter händer, också i Sverige. Är det något som diskuteras på departementet?
- Abort är olagligt här i landet. Men vi har ett program för ”post-abortion care”, blir svaret. Och ingen vill tillåta lagliga och säkra aborter i Tanzania.

- Vi har inte möjlighet att använda våra resurser till aborter. I Sverige har ni andra möjligheter, fortsätter statssekreteraren.

Det är första gången resursbrist används som argument. Vi hinner inte svara att det måste kräva mindres resurser med säkra och lagliga aborter än att försöka hjälpa de flickor som kommer in och behöver vård efter att ha genomgått en abort som utförts olagligt och osäkert. Dödligheten är hög. Fistula är vanligt. Och infektioner av olika slag.

- I vår situation finns inte möjlighet till säkra aborter på landsbygden. Det finns 10 500 byar men bara 4 000 har kliniker.

Veronica frågar hur statssekreteraren skulle ställa sig om det räcker med medicinska abort, om operation inte är nödvändig?
- You take a pill and it is gone?, frågar statssekreteraren misstroget. Hon funderar. Nej, vi rekommenderar mer kondomer.

Hans ställer en bra fråga om homosexualitet. Det är ett brott i Tanzania och bestraffas med 30 år i fängelse. Hans berättar om att vi besökt tidningen Fema och att de får in frågor om homosexualitet, är det någonting som åtminstone diskuteras?
- Good question!
En sekunds paus.
- We are against it.
Bra fråga. Vi är mot det. Hon förklarar att homosexualitet är en väldigt liten fråga och att de inte har några påtryckargrupper i de frågorna. Det kan bero på fängelsestraffet tänker jag. Men hon avslutar att säga att det inte är en fråga för dem just nu. Men tiden kommer.

Inga kommentarer: