tisdag 13 februari 2007

Lika viktigt som vägar

Nicola Jones, UNFPA – United Nations Population Fund, har bjudit in oss för att berätta om hennes arbete.

Först en beskrivning av Tanzania. Vi känner igen bilden. Det finns en stark ekonomisk tillväxt men alla berörs inte. Trettio av hushållen är fattiga. Femtiofem procent av befolkningen är under tjugo år. Bara en tredjedel av alla tjänster inom sjukvården är tillsatta, mödradödligheten är hög.

- En framgång är att fler går i skolan. Men det är ett problem att skolorna inte tillåter gravida elever. Nästan en fjärdedel av kvinnor mellan femton och nitton eller har varit gravida.

3 000 flickor blir varje år relegerade från grundskolan.

Nittio procent av resuserna för HIV/Aids kommer utifrån och det gör att hälsosystemet blir skevt.

Utbildningsfrågorna och människosynen är grunden för förändring.
- Tjugonio procent av alla kvinnor tycker att våld är berättigat om en kvinna inte vill ha sex med sin man, berättar Nicola.

UNFPA är med och finansierar regeringens hälsosektor sedan 2004. Men det är ett partnerskap med respekt för kultur och religion.

Förändringar sker inifrån, det fungerar inte att genomföra kraftiga förändringar utifrån, säger Nicola. Strömmen går men kommer tillbaka efter ett tag.
- Vi måste ta upp abort som en del av hälsovården. Vi måste börja med att kvinnor inte ska dö i barnsäng eller bli slagna.

Hon talar om empowerment, självständiga kvinnor med värde. Det handlar om utbildning och tillgänglighet.

- Utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är lika viktiga för ett land som att bygga vägar.

Inga kommentarer: