torsdag 15 juli 2010

James Smith, ordförande Shell UK om BP

Shellchefen får en fråga om vad som händer i Mexikanska gulfen.
- It is an uphauling tragedy. Det är en gräslig tragedi. Elva personer dog.
Han fortsätter med att berätta att det är en:
- Huge environmental impact.
Det är en enorm miljömässig påverkan. Också på människor. Samhällen. Och försörjning.
- Det måste stoppas. Jag hoppas att det stoppas medan vi talar.

- There are lessons to be learned.
Det är saker vi lär oss. Vad hände exakt med källan? Om det händer, kan vi ordna design så att det går att stoppa en läcka. Och för det tredje, finns det tilräckligt med resurser för att städa. hela industrin behöver svara på det.

Det är svårt när amerikaner pratar om energy security. De konsumerar stora mängder.
- Det kan finnas ett extra incentiv till energieffektivitet. Den amerikanska bilflottan kan bli lika effektiv som den brittiska flottan

Inga kommentarer: