torsdag 14 januari 2010

Marknadsexistensialism

Varför är elpriset så högt nu? Jo, det enkla svaret är att det är marknaden! Men vad är marknaden? Och vad är den relevanta marknaden när det gäller vindkraft och annan el? För just nu har vi bara en enda elmarknad. Och några olika stödsystem. Gamla system vill gärna konservera tillvaron.

Tre engagerade riksdagskollegor och miljömoderater skriver på DI debatt idag om vad som egentligen är en marknad. Existensialistiskt och viktigt. För idag beskattas förnybar el, som småskalig och samägd vindkraft, på samma sätt som all annan el. Men är el en enda marknad?

-Den fråga som kvarstår är på vilket sätt själva bedömningen sker. Vem bestämmer vad elen ska kosta? skriver de.

Dessutom tar artikeln upp att den nordiska elbörsens spotpris, som mest består av kolkraft, blir normgivande för marknadspriset "oavsett hur många marknader och produktionssätt som växer fram". De avslutar med att vi inte får sätta stopp för produktionsformer som inte passar in i gamla prissättningsmodeller.

Artikeln ligger inte på DI.se. Ännu.

Inga kommentarer: