lördag 23 januari 2010

Är du kvoterad lilla vän?

Partistyrelsen har antagit en genomgående plattform om jämställdhet. Ett viktigt arbete. Jag tror till och med att det är ett bra arbete.

Någonstans i texten står en rad om att kvotering i bolagsstyrelser inte ska uteslutas. Kvotering av kvinnor handlar det alltså om. Inte invandrare, personer med annan etnisk bakgrund än svensk, glesbygdsbor eller jägare.

Vi hade den diskussionen på stämman - Moderaternas högsta beslutande organ - men sån lagstiftning var för långtgående för stämman och beslut i den frågan fattades aldrig. Förslaget stämmer inte med vår politik.

Några av oss klargör vår inställning till kvotering i synnerhet och jämställdhet i allmänhet på brännpunkt idag. Det är rätt enkelt: Moderaterna ska jobba för jämställdhet – inte fingra med statistik. Hela artikeln hittar du här.

2 kommentarer:

Cristofer sa...

Allvarligt talat. Vi måsta prata om detta nästa gång vi ses. Jag tycker ni är helt fel ute. Min erfarenhet gör gällande att lagstiftning och reglering behövs på flera nivåer.

Vi måste prata om detta. Nästa gång.

Fia sa...

Förlåt Christofer - hann inte svara! Om du kan förklara varför det är bra med lagstiftning här så... vet inte, betalar jag lunchen när vi ses! Minst. :)