måndag 18 januari 2010

Klyftminskning?

Varför skulle S plötsligt börja gynna pensionärerna, undrar Sanna Rayman. Och hon har rätt. Varför skulle de? De har inte gjort det innan, tolv år hade de på sig.

Mycket riktigt. Det luktar bluff.

Väljarna och vi måste få besked. Vad vill oppositionen? Särskilt när det gäller jobb, pension, miljö: de viktigaste frågorna för framtidsvalet 2010.

5 kommentarer:

EKOMAT OCH EKOTIPS sa...

Hej!

Jag håller med dig om att det behövs besked från oppositionen vad de vill med Sverige om de vinner valet 2010.

Men, det finns en hel del problem som finns i Sverige nu och som har drabbat individen på ett orättvist sätt.

Jag tänker på beslutet 2007 i samband med att man beslutade om en ny arbetslöshetsförsäkring för arbete.

När man läser propositionen så finns där ingen konsekvensanalys vad gäller beslutet att ta bort studerandevillkoret.

Vi som har drabbats hårt av det borttagna studerandevillkoret
har inte fått vår rättssäkerhet tillgodosedd.

Vi har tex inte fått möjlighet till rättsprövning av beslutet att ta bort studerandevillkoret eftersom det är ett regeringsbeslut och tydligen kan inte dessa beslut prövas rättsligt.

De som hamnat utanför samhället på grund av det borttagna studerandevillkoret har hamnat i en "kafka liknande" situation där de helt plötsligt inte har några rättigheter trots att Sverige är förpliktade att följa FN:s Universella Deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Många av de som drabbades av det borttagna studerandevillkoret är inte lata. Många jag har pratat med berättar att de började söka jobb långt innan examen och att
de fortsatt söka jobb aktivt även efter examen, men att de sorteras bort aktivt överallt hos alla arbetsgivare överallt i hela Sverige.

Många jag pratar med har även sökt jobb i andra EU-länder och möts också där av en rättslös bortsortering när de söker jobb.

Någon borde ju vara intresserad av att människors rättssäkerhet garanteras. Jag bryr mig om människor som far illa och tar illa vid mig av att alla de som drabbats av det borttagna studerandevillkoret har kastats ut i ett totalt svart "mörker" och i en situation där de inte får något stöd eller någon hjälp. Inte ens Arbetsförmedlingen ställer upp för de här människorna.

Vi ser nu också att ju mer vi berättar om det här för unga människor så inser de att det är för farligt att stanna kvar i Sverige. Många har redan nu skickat in sina papper till andra länder och kommer att utvandra/emigrera för att slippa bli kränkta och förnedrade i Sverige.

Dvs, framtidens arbetskraft går förlorad därför att Sverige med fullkraft trampar på dessa människors ära, heder och samvete.

Vi ser också att alltfler som tar examen i Sverige utvandrar/emigrerar därför att i Sverige är det så omänskligt och inhumant. CSN tar heller ingen hänsyn utan kommer på tog för fort och försöker driva in studieskulder utan att ta hänsyn till individens situation. Detta trots att det står klart och tydligt i både lagen och förarbetena om vad som gäller vad gäller nedsättning av återbetalning av studielån.

Dvs, lagen är inget värd i det här landet tydligen. Det har blivit mer rättskränkningar och allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter sedan alliansen tillträdde 2006.

Vi ser också att alltfler kränks av Försäkringskassan då Försäkringsläkarna "leker gud" på ett ansvarslöst och rättsvidrigt sätt.

Så lite självkritik vore på sin plats och inte bara "hacka på" oppositionen

S R LARSON sa...

Det ar dags att sluta kasta sten i glashus. Sosseriet sparade i transfereringssystemen for att "bevara valfardsstaten" och balansera statsbudgeten. Ni gor precis detsamma.

Fia sa...

Hej Mikael! Långt inlägg. Du påstår att CSN driver människor ur landet. Men är det sant? Trots allt har vi ökat möjligheten att jobba och tjäna egna pengar. Samtidigt är avtalet med CSN ingen överraskning. Lånade pengar måste tillbaka. Vad gäller hela politiken för att öka antalet människor som arbetar, mest genom att göra det lönsamt så fungerar det. Fler jobbar faktiskt. Vissa utmaningar finns kvar, men ingen hade kunnat göra det bättre.Att studera är inte ett arbete, det är att studera. Jag undrar också vilka källor du har för det du skriver.

Hej Larson - är du fortfande marxist eller har du bytt igen?

EKOMAT OCH EKOTIPS sa...

Hej Sofia!

Vad jag menar är att vi ser att reglerna för återbetalning är så extremt hårda att de som är i slutet av sin utbildning eller som precis har slutfört sin utbildning, men ännu inte har fått något som helst jobb trots att de aktivt söker jobb, känner sig tvingade att lämna landet.

De känner sig tvingade därför att reglerna om återbetalning är sjuka idag. Det handlar om tex det här med "synnerliga skäl". I förarbetena till lagen så anges vad som är synnerliga skäl, men i domar från Regeringsrätten har man slagit fast att för att nå upp till de "synnerliga skälen" så måste man vara "långvarit beroende" av socialbidrag.

Detta gör att nyutexaminerade arbetslösa unga akademiker ställs helt utanför trygghetssystemen och blir beroende av kyrkan och välgörenhetsorganisationerna i allt fler kommuner.

Detta därför att även kommunerna har blivit mycket hårdare vad gäller försörjningsstöd, och det
gör att många nyutexaminerade arbetslösa rätt så systematiskt får avslag när de ansöker om försörjningsstöd.

Det gör att ända sättet för de drabbade är att omgående lämna landet därför att med regeringsrättens tolkning av "synnerliga skäl" vad gäller möjligheten att få "nedsättning" av återbetalning av studielån, så
hamnar just nyutexaminerade helt utanför "synnerliga skäl" och får ingen nedsättning utan många får en gigantisk första räkning.

Detta gör att många av ekonomiska skäl, känner sig tvingade att lämna landet innan räkningen kommer för att hålla sig ekonomiskt flytande.

Detta ser till och med Kronofogdemyndigheten som ett enormt stort problem. De har nämnt att en majoritet av deras ärenden numera handlar om just de som är nyutexaminerade eller relativt nyutexaminerade arbetslösa akademiker som står utan studerandevillkoret och som också fått avslag på nedsättning av återbetalning av studielån och därför fått sina ärenden drivna till Kronofogden trots att man kan påvisa att personerna ifråga inte har någon "betalningskapacitet" under mycket lång tid.

Många gånger ser vi att det är samma grupp av inidivider nämligen de som kommer ut från de teoretiska samhällsvetenskapliga programmen av hög kvalitet vid våra universitet och högskolor.

Dessa personer har inte varit lata utan söker och har sökt jobb aktivt redan under sin utbildning men har fått "avslag" på samtliga sina jobbansökningar och som på grund av det borttagna studerandevillkoret hamnat i en mycket svår ekonomisk knipa.

SFS har under en mycket lång tid varnat för att det här skulle hända, men de har hånats och förlöjligats av Regeringen.

Mvh

Mikael

Fia sa...

Hej Mikael - utanförskapet i alla dess former är något vi slåss mot varje dag. Vad gäller csns regler för återbetalning finns de här: http://www.csn.se/aterbetalning.

Vi har nog olika på syn på en del saker men det verkar lite märkligt med de problem du beskriver - jag tror att lösningen är en bredare arbetsmarknad. Vi jobbar hårt för att få fler i arbete.