tisdag 3 juni 2008

När Klimatberedningen blev omsprungen

Drivmedelsbeskattningen diskuteras lite överallt nu. I media används Klimatberedningens förslag lite hur som helst också. Vi var tydliga med att alla åtgärder ska vägas mot varandra beroende på kostnad och effekt. Och det viktigaste är breda, likformiga styrmedel som gärna är internationellt samordnade.

I beredningen debatterade vi kostnaden för drivmedel - inte skatten. Vårt underlag i Kontrollstation 2008 föreslog en höjning med 75 öre. Och det fasta örestalet var jag emot, bland annat för att oljepriset redan då börjat röra sig uppåt. Visserligen urholkades dollarkursen i hyfsat samma takt men det är ett oseriöst sätt att göra politik. Vi måste se effekterna för de enskilda och framförallt veta vad effekterna blir innan vi fattar besluten.

När vi började arbeta låg oljepriset kring 70-75 dollar fatet. Över jul var det uppe och vände över 100 dollar fatet. Förra veckan var siffran kring 140 dollar fatet.

Vi skriver så här på sidan 294:
"Beredningen finner att skatten på bensin och diesel, utöver 2008 års ökning, behöver höjas till en nivå som motsvarer en prisökning på ungefär 70 öre per liter jämfört med nuvarande prisnivåer."

Den delen av Klimatberedningens förslag är omsprunget av verkligheten. Prisökningen har redan hänt.

Konjunkturinstitutet har analyserat förslagen, som vi i beredningen la fram utan att ha hunnit räkna på kostnad eller effekt. Nu blir det mer intressant att väga förslagen mot varandra och allt annat som staten betalar. Som väntat är det mest effektiva de breda, likformiga styrmedlen, teknisk utveckling och internationella insatser.

En höjning av bensinskatten är inte effektivt enligt KI utan ger negativa effekter för människor. Priserna är redan höga. Och Fredrik är tydlig.

Inga kommentarer: