onsdag 18 juni 2008

Dubbel EU-nämnd

i förmiddags var det EU-nämnd med Fredrik Reinfeldt, Cecilia Malmström och Carl Bildt inför toppmötet 19-20. I Europa firas inte midsommar. Den svenska kulturimperialismen funkar dåligt.

Ökade livsmedelspriser kommer upp på mötet. Fredrik förklarar att protektionism kostar, men alla tycker inte lika utan har en mer fransk inställning.
- Här är Europa delat, säger Fredrik.

Vi gillar inte kompensatoriska åtgärder som protektionism ibland heter på EU-lingo.

Vackra och begåvade pressekreteraren Roberta ger stadsråden kaffe. Muggarna kommer från det moderata kansliet som är i samma hus som Skandiasalen. Cecilia får en vit där det står Östersund och hon ser nöjd ut. Fredrik får en moderatmugg, blå med ett stort hjärta på. Carl får en enkel, vit mugg som är lånad från restaurangen.

Fredrik talar om klimatpaketet.
-Det pågår en mindre revolt i östeuropa, förklarar han och berättar om hur klimatpaketet bemöts av de östeuropeiska länderna som har svag eller ingen tillväxt: Förslaget upplevs som bra och balanserat, men "det passar inte vårt land".

En hel del av mötet handlar om fördraget och hur Irland ska göra nu när omröstningen landade i ett nej. Idag ratificerar, alltså godkänner Storbritannien fördraget. Senare gör Fredrik oblyg reklam för den här filmen. Svulstigt.

Leif Pagrotsky gör ett långt inlägg.

Han vill tydligen lägga mer kraft på institutionsfrågorna i EU.
Fredrik frågar om Leif tror att det går att genomföra klimatpolitiken och införa en Östersjöstrategi om all kraft går till institutionerna. Det är en rejäl positionsförändring från socialdemokraterna.

Efter lunch började nästa EU-nämnd med jordbruksminister Eskil. Jag undrar om en mening i återrapporten om WTO och Doha. Medelhavsländerna lyfter frågan om GI och tropiska produkter som enligt protokollet inte är löst. Handlar det om livsmedel och köttproduktion. Det verkar märkligt.

Eskil ser förvånad ut. Tre av hans medarbetare ställer sig vid sidan och försöker lösa frågan. Det visar sig betyda geografiska indikationer och medelhavsprodukter. Ok. Och de ska återkomma med mer information.

Fiskepolitiken diskuteras. Själva uträknandet av kvoterna ska läggas in i ett system med mindre politisk påverkan. Det är bra, för även om Eskil är en tuff realpolitiker och förhandlar - och har fått bättre effekt än gamla s-regeringen - så finns andra tunga fiskeländer som vill ha högre kvoter.

Inga kommentarer: