torsdag 26 juni 2008

Ergonomi

09-nätverket består av flera organisationer som är intresserade av SRHR, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Här är ett av vårens utspel tillexempel.

Nu ska jag vara med i en utfrågning på Donners plats under Almedalsveckan. Det blir en "heta stolenutfrågning" på torget. Är mest glad att de gått från sin första idé med "heta gynstolen".

Inga kommentarer: