måndag 18 februari 2008

Klimatberedningen 1.0

Idag släpptes klimatberedningens greatest hits, en sammanfattning och målformuleringen till 2020. Den fjärde mars levereras de 300 sidor plus bilagor som beredningen under 15 möten kommit fram till.

Trots att det är så många internationella processer på gång så har vi lyckats hitta ett gemensamt mål, vi landar i en siffra på 38 procent, då räknar vi med åtgärder vi gör i andra länder och alla utsläpp som sker i Sverige men omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter. Men vi är medvetna om att klimatpolitiken måste utvärderas och utvecklas hela tiden.

Tyvärr nådde vi inte någon bred politisk enighet. Mot det står ett förslag som vi ännu inte fått se, men det har sagts vara 40 procent reduktion i Sverige där inget som görs utomlands får räknas med och utsläppen i handeln med utsläppsrätter tänks bort.

Det är modigt att sätta ett sånt högt mål utan underlag och utan att veta vad effekterna blir för människorna i Sverige och människor utomlands. Och vad effekterna blir för miljö, jobb, basindustri och allt annat som vi ansvarar för.

Kom just från presskonferensen. Den gick ut på att ordförande Hans presenterade förslagen lite kort. Alliansen var där. Sen blev det frågor. Fick kasta mig fram i talarstolen. Etern var liksom upptagen.

En fråga som dyker upp är vad beredningen anser om kärnkraft. Själv har jag ett tydligt mandat från stämman att kärnkraften ska utvecklas fast jag väljer att hedra den politiska överenskommelse som alliansen gjort att vänta tills nästa mandatperiod med att fatta beslut om detta.

1 kommentar:

Anonym sa...

Grattis till att ha baxat detta i land!