fredag 8 februari 2008

Brommaplan

En bra bit från Brommaplan ligger den nya fina återvinnigstationen. Vi har bjudit in oss dit och möts av Jonas och Anders som visar oss runt. Freddie kommer efter några minuter, han är anställd av SITA som finns i 100 länder och har 175 000 anställda. Freddie är också känd från barnboken Välkommen till tippen!
Parkeringen är första stopp för människor med lite sopor som vill att det ska gå fort att lämna.
- Människor har bråttom, de är stockholmare, säger Jonas.
På parkeringen kan kunderna också låna en vagn. Olika vagnar testas. Planen är att köpa bagagevagnar från Arlanda som bromsas om inte handtaget trycks ned.
Bromma återvinningscentral ser ut som en drive-thru med enkelriktat flöde. Det betyder att tunga fordon och kunder inte kör på samma vägar och då blir det färre olyckor. Av den anledningen.
Det finns tydliga skyltar i de olika fraktionerna, kategorierna av avfall som det går att lämna. Det finns nio anställda, ungefär fem personer i tjänst hela tiden på rullande skift.
- Det här är ett serviceyrke, förklarar Jonas. Anders berättar senare att de håller efter i containrarna, människor läser inte skyltarna utan om något ligger fel så hamnar mycket mer fel.

Sopmängden ökar och många fler ton kommer in. Det märkas att det är högkonjunktur. Mycket privat byggskräp kommer dit på helgerna.
- Det är Martin Timells fel, säger Freddie.
Öppettiderna är generösa. Den andra återvinningen i Västerort, Lövsta hade söndagsstängt men det gjorde bara att människor som ville slänga skräp på söndagar dumpade det utanför grindarna.
- Det blev ofta en hel container som vi skottade upp.
Inbrott är ett problem för många återvinningsstationer.
- Metallpriserna och elektroniken drar, förklarar Jonas. Det är så stora världen som hanteras. Nu byggs det elstängsel runt om.


Inga kommentarer: