onsdag 12 december 2007

Moraliskt imperativ från Al

- We have to reach out and inform, förklarar ordförande för FN:s klimatpanel IPCC Rajendra K. Pachauri. Det räcker inte bara att forska och hitta kunskap, den måste föras vidare.

Och IPCC har haft god hjälp med informationen av Al Gore, en gammal politisk räv som talartränats i 30 år i senaten. Al Gore är så skicklig på att föra fram sitt budskap. Både jag och Anna var impade direkt. Men också Rajendra var en mycket bra talare. Efter en rejäl problembeskrivning tog han upp det positiva och att allt inte är förlorat.

Lösningarna finns redan tack vare tekniken.
- Den goda nyheten är att teknikerna finns. Vi behöver inte vänta på något från en annan planet. Allt finns på den här, förklarade han.

Sveriges roll är att arbeta med teknikutveckling och tekniköverföring.

Han betonade också biståndsarbetets koppling till miljö. Och att det krävs lokal förankring och lokalt arbete på plats med människorna som berörs. Inte bara helikoptersyn och fallskärmsinsatser.

Sen lämnar talmannen Per över ordet, som på engelska blir golvet.
- The floor is yours.

Efter inledning där Al tackar den svenska regeringen och det svenska folket för ledarskapet vi visar i klimatfrågan berättar han att Sverige rankas som etta i klimatarbetet i en rapport som nyss kom ut.

Han föredrar att man höjer koldioxidskatten och sänker inkomstskatten. Precis som vi gjort. Det stämmer med den gammelmoderata devisen "förorenaren betalar".

Men så tar han i:
- Vi måste stoppa detta vansinne. Det kan låtar skarpt men det är vansinne som pågår.

Det är roligt att lyssna när han talar. Al Gore namedroppar bland andra Einstein, Martin Luther King, Svante Arrenius och i början drar han en anekdot om hur en dam han mött på en snabbmatsrestaurang sagt att han skulle se ut som Al Gore om han bara färgade håret svart. Så länge har han hållit på. Al talar gärna genom andra och använder kända citat.
- It was the best of times, it was the worst of times.

En jämförelse av Jorden och Venus åskådliggör hans poäng om vad som händer när en planet inte kyls av. Venus är varmare än Merkurius som ändå ligger närmare solen och på Venus regnar det svavelsyra.
- Det är en väderprognos man inte vill höra, skojar han.

Nu är han på väg till Bali. Planen är att försöka tidigarelägga agerandet med två år, 2010 måste vi komma igång.
- Hur kan vi lägga fem år på att bara prata om det? Det är ett moraliskt imperativ att agera.

Sen skapar han sammanhållning.
- Vi är generationen som alla de som kommer efter ska titta tillbaka på och istället för att fråga varför de inte gjorde något, fastän de visste vad som pågick, ska de fråga sig: hur fick de det moraliska modet att göra det. Vi skapar vårt eget mandat.

- Vi har möjligheten, förutom möjligtvis politiskt vilja. Men det är en förnyelsebar resurs.

1 kommentar:

Peter sa...

Men Al Gores teser stöds ju inte alls av IPCC. Till exempel är sexmetershöjningen av havsytan enl IPCC lika otrolig som att människan inte alls påverkat klimatet.
Al Gore är den mest oförtjänte mottagaren av fredspriset sedan Arafat.