tisdag 4 december 2007

Gasledning som hävstång

Socialdemokraterna i utskottet försöker göra politik av gasledningen som Gazpromägda Nordstream vill bygga genom Östersjön. Men det är inte enkelt.

När vi hade en stor hearing om ämnet så blev rättsläget otroligt klargjort.
- Kan vi stoppa den, undrade s. Svaret var nej. Sverige kan bara ändra sträckningen av en ledning som läggs i vår ekonomiska zon - alltså utanför våra gränser. Vi kan inte stoppa att den läggs där. Det regleras av internationell rätt - som säkert sossarna varit med och infört här förresten.

Idag kommer socialdemokraterna att lägga fram ett så kallat utskottsinitiativ. Säger de i allafall. Det betyder att utskottet kommer att be regeringen om något. De ber antagligen att regeringen:
"skall återkomma med en redogörelse för vilka Miljökonsekvensbeskrivningar som kan anses nödvändiga i samband med genomförandet av för havsmiljön i Östersjön väsentliga projekt."

Ett redigt slag i luften.

Fast på frågestunden i förra veckan verkade Anders Ygeman vilja att Sverige ska kräva en svensk miljökonsekvensbeskrivning för byggen som ligger utanför Sverige. Det är ju ett sprillans nytt juridiskt grepp. Hm. Men det känns lite unket och kolonialt att exportera sina lagar till andra länder som antagligen vill lagstifta själva.

Men det hade varit otroligt mycket mer trovärdigt om de ska agera mot själva gasledningen om inte Mona Sahlin varit med i s-regeringen som 17 mars 2005 beslutade om att ge tillstånd att undersöka den svenska delen av kontinentalsockeln för en dragning av en gasledning mellan Ryssland och Tyskland. Och redan 2004 var Mona Sahlin med och godkände en ansökan om en gasledningsdragning mellan Tyskland och Trelleborg, den lär ju också påverka miljön på samma sätt som Gazpromledningen.

I oktober i år tog alliansregeringen tag i själva miljöfrågan. S har sett detta som en energifråga. Så vem är utskotts-s i opposition mot? Oss eller Mona?

Ännu har regeringen inte fått in någon ansökan om att få bygga, någon miljökonsekvensbeskrivning eller några förslag på dragning från Gazprom till regeringen.

Verkar konstigt om s vill att frågan inte ska hanteras efter gällande regler. Vi får se om det blir klarare efter mötet.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Tja. Sverige har otvetydig rätt att säga nej till serviceplattformen (en fast installation ovan vattenytan), som NordStream säger att de oundgängligen behöver för sin ledning. Rättsläget beträffande ledningen på botten är inte alls heller glasklart. a) parterna kan tvista om de faktiska miljökonsekvenserna av nedläggning och läge beträffande ledningen, och b) givet att parterna är överens om de faktiska konsekvenserna kan man tvista huruvida de är bagatellartade eller allvarliga -- dvs en värderings- och bedömningsfråga. En annan bedömning än regeringen av rättsläget gör t ex professorn i internationell rätt, särskilt havsrätt, vid Stockholms univeristet.

Fia sa...

Men Sverige måste följa de internationella rättsakter som vi anslutit oss till. Vi har mycket litet bestämmanderätt i vår ekonomiska zon och på kontintalsockeln jämfört med vårt territorialhav. Sen kommer tolkningsfrågorna. Inget förslag från Nordstream har kommit in och det finns inget att bedöma så professorerna, då kanske med Said i spetsen, får ge sig till tåls ett litet tag till. Nu är det spekulationer. S-förslaget kokade ned till att de ville att regeringen skulle berätta vad de vill ha i en MKB, lite allmänt sådär, men tillräckligt tydligt för att skriva fast sig. Jag uppfattar det som att S vill kratta för Nordstream. Det är effekten av deras förslag. Har regeringen skrivit en kravlista är det väl enkelt att uppfylla den för Nordstream. Men MB:s omvända bevisbörda gör att den som ska göra något ska visa att det inte är skadligt. Den vill du väl inte ta bort, Anonym?