söndag 28 oktober 2007

Skoldebatt igång

- Socialdemokraterna har tydligen kapitulerat i skolfrågan, säger Anders Ågren som haft hand om utskottsförhandlingarna. Nu vill de ha betyg tillexempel.

- Moderat skolungdom vill alltid vara steget före, säger Sara Dennås, ordförande för Moderat skolungdom. Därför vill hon att stämman ska bifalla deras motion som föreslår fria ämnesval.
- Frivilliga ämnen i den frivilliga gymnasieskolan, förklarar Sara. Kunskapsplikt i stället för skolplikt.

Inga kommentarer: