lördag 27 oktober 2007

Fredrik är omvald


Tack, tack, tack!, säger Fredrik. Nu väljs hela styrelsen. Gunilla och Kicki väljs om till vice. Christofer Fjellner och Madelene Raukas kommer in.

Inga kommentarer: