fredag 26 oktober 2007

Morot före piska

- Det måste kosta mer att smutsa ned och man måste få en morot när man gör någonting bra, säger Lars Lindblad nu när han inleder miljödebatten. 24 anmälda på talarlistan. Inte illa!

Fortsatt ekonomisk tillväxt och teknikutveckling är delar av lösningarna.

- Det är också en fråga om resandet, säger Sten Nordin i sitt inlägg. Nästa år får en sjuksköterska i Stockholm en extra månadslön och en del av detta används i resandet. Det har varit eftersatt av ekonomiska skäl. Vi måste möta behovet och inte hötta med fingret.

Inga kommentarer: