lördag 27 oktober 2007

Scener ur en äktenskapsdebatt

Nu talar Katarina Brännström som rattat utskottet som pratat om en ny socialpolitik. Här ingår frågan om en modernare äktenskapslagstiftning.

Katarina tackar för den goda stämningen och respekten som visades för de olika åsikterna. Majoriteten av utskottet var nöjda med förslaget. Men allt kokar ned till semantiken.
- Ordet äktenskap betyder olika saker för olika människor.

Därefter kliver Hans Wallmark upp för trappen. Hans har gjort sig känd som motståndare till att äktenskapslagstiftningen som omfattar alla. Han talar på temat stark stat och nyspråk. Han väljer att definiera äktenskap som ett förhållande mellan en man och en kvinna.

Jag håller inte med Hans Wallmark om ordvalet. Nu säger han att han vill ha en civilrättslig ceremoni och låta kyrkorna sköta den religiösa biten. Rätt bra idé - samma tänk som RFSU.

Inga kommentarer: