onsdag 12 mars 2008

Ingen klimatnationalism


- Vi ska inte fastna i 27 länder med klimatnationalistiska åsikter som tror att klimatfrågan löses i varje land, förklarar Fredrik och ser positivt på det europeiska samarbetet om klimat. Sen diskuteras det som kallas flexibla mekanismer, det globala anslaget för att minska både utsläpp och fattigdom. I klimatpaketet finns det med till viss del.
- Här har kommissionen varit för försiktig, säger Fredrik. Sverige kommer ta upp det på Europeiska rådet där statsministrarna träffas.

Inga kommentarer: