måndag 1 oktober 2007

Underlag


Idag presenteras Klimat- och sårbarhetsutredningen. Nyss kom de in hit för en snabbgenomgång. Utredningen är på 720 sidor. Men det finns 3000 sidor till på en dvd på sista sidan.

Vår ordförande Hans ser ut som om han också vill ge ut en skiva.

Inga kommentarer: