onsdag 14 juli 2010

Teknikmekanismen

Nu är det lite mindre grupper för att prata om de olika globala mekanismerna. Teknik är en av de viktigaste frågorna tillsammans med minskning av utsläppen, anpassning och finansiering.

Och det krävs många sorters teknik.

Just nu förhandlas det om hur mekanismen för tekniköverföring ska se ut. Alltså, hur ska det ske. Fast det intressanta nu är att det händer grejer utanför konventionen, föklarar en av talarna. det finns initiav och partnerskap, både bilaterala och multilaterala. De samarbetsinitiativ som finns är ofta på hög nivå som G8 och G20 eller MEF.

- Hur ska teknik länkas in i frågor om anpassning, finans eller skogsfrågorna? säger Zitouni Ould-Dada, förhandlingschef på brittiska Klimat- och energidepartementet


Inlänkningen är ännu en olöst fråga. Planen är att stödja leveransen av teknik. Men lagstiftningen finns inte på plats.

- Det räcker inte med offentliga medel. Privata sektorn spelar en nyckelroll här.
Äntligen har den privata sektorn börjat ta del i samtalen.

- Den avslutande snåriga frågan är (IPR) imateriella rättigheter.

Inga kommentarer: