onsdag 14 juli 2010

Återupprättar UNFCCC

Den riktige Rickard Kinley från UNFCCC talar nu. Han har en helt annan attityd. Han berättar om allt som hänt och att de flesta industrialiserade länder har antagit mål. Han nämner inte att några har valt helt andra startår i mätandet.

Trots alla åtaganden saknas både pengar och utsläppsminskningar.
- Vi behöver höja ambitionsnivån.

Det är viktigt att visa framgång i kolsnål ekonomi. Det är ett ansvar för parlamentariker.

Det blir omöjligt för länder att stå utanför effekterna av klimatförändringarna. Avtalen måste vara bindande.

Men det är svårt att komma fram till det perfekta bindande legala avtalet. Önskan om det avtalet gör inte rättvisa till det som faktiskt redan skett.

- Vi har mer ett än skott men varje skott måste träffa tavlan.

Han avslutar med att förklara att Cancunmötet är viktigt eftersom det kan låsa fast de åtaganden som finns. Kyotoprotokollet kan byggas vidare på. Sen snabbstartspengarna. Och slutligen att regeringarna kan komma överens om arkitekturen för överenskommelsen, bland annat för anpassning.

CDM, de gröna investeringarna kan utvecklas om de är viktiga. Det var en av framgångarna i Köpenhamn.

Inga kommentarer: