torsdag 15 juli 2010

Communities

Väljer working group om communities. Den leds med kraft av Mrs Malini Mehra som är vd för center for social markets.

Tänker att seminariet handlar om samarbete och det civila samhället. Debatten handlar istället om kommunikation med väljarna, särskilt i länder i Afrika och Sydasien. Hur parlamentariker har kontakt med landsmännen som lever på andra ställen, hur städer kan samarbeta. Och sen om politikernas roll i debatten.
- Vi ska hålla den mänskliga dimensionen, säger en av kollegorna från Bangladesh. Han är också orolig för att klimat är det nya Aids. Det som alla pratar om. Men det har tappat fart. Fritt översatt förklarar han: då ville alla hoppa på bandvagnen.

Inga kommentarer: