onsdag 14 juli 2010

Pray as hard as possible

Sudan tar till orda för första gången.
-Många människor i mitt land har aldrig hört talas om klimatförändringarna.
Han vill ha en lokal organisation, ett kontor, någonting. Och en website som kan erbjuda informationen.

Moses från Kenya vill ha råd om finansieringen av anpassningsåtgärderna.

Utan planerna för anpassningen finns bara det tredje valet förklarar Dr Rachmat Witolear. Först minimera klimatförändringarna. Sen anpassa sig till dem.
- Det tredje är att be så mycket som möjligt.

Inga kommentarer: