fredag 26 februari 2010

44 procent minskade utsläpp

Jag är så stolt över Stockholm! Europas miljöhuvudstad.

Låt oss prata klimat och utsläpp. Idag släpper en genomsnittlig stockholmare ut 3,4 ton per invånare. Det är lite mer än hälften av en genomsnittlig göteborgare. Bara det är roligt.

År 2015 beräknas utsläppsnivån vara 2,8 ton per invånare och det är en minskning med 44 procent sedan 1990. Befolkningen har under samma tid ökad med 22 procent, står det på Stockholm.se.


Miljöarbetet i staden går så bra att nu kommer ett nytt mål: helt fossilbränslefritt till 2050!

– Klimatmålet med en 20-procentig minskning av koldioxidutsläppen från 1990 till 2020 som världens länder förväntades komma fram till i Köpenhamn vid COP 15 före jul har vi redan passerat i Stockholm. Därför sätter vi nu upp nya delmål på vägen mot ett helt fossilbränslefritt Stockholm år 2050, säger Ulla Hamilton, miljö- och trafikborgarråd.

Inga kommentarer: