torsdag 31 januari 2008

Fiskdiskussion


Isabella Lövin talar om sin bok Tyst hav på riksdagsbiblioteket. Över 80 stycken anmälda.
- En torsk kan bli 20 år. Men nu fiskar vi så vi bara har tre- till fyraåringar i havet.
Hon förklarar varför utfiskningen kan pågå. Främst för att det är osynligt.
- Att det pågår beror på att vi inte ser det.
Andra orsaker är att fiske ses som en näring. Allmänningens tragedi, lobbyism och att få personer har haft koll på fisket som är ett stort och komplicerat område bidrar också.

Inga kommentarer: