onsdag 16 januari 2008

Carl är en trendsättare!


Mona Sahlin har en grön, glansig kavaj. Tydligt inspirerad av Carl Bildts nya style!

Partiledardebatten är i gång. Fredrik frågar vad s-politiken innehåller. Och vilka de vill samarbeta med. Det är oklart vad som är kärnan i s-politiken.
- Är det en längtan tillbaka till en gammal dålig politik?

Inga kommentarer: