torsdag 23 september 2010

Sverigedemokratisk miljöpolitik

Kollar upp Sverigedemokraternas miljöpolitik. Fick en fråga från en journalist som ringde i ett annat ärende.


Det enda jag kände till var att Sd-ledningen föreslog höjda koldioxidskatter på deras kongress/stämma och att de fick pisk för det - medlemmarna ville inte alls höja.

Handläggar-Lisa hittar snabbt vad de tycker om kommunal miljöpolitik plus deras skuggbudget. Det finns element i skrivningarna från alla politiska riktningar.

Texterna handlar både om kretslopp och om personligt ansvar men även att kommunen ska uppmuntra människor att leva miljövänligt.

Kommunala miljöledningssystem föreslås: "Alla kommunala beslut bör föregås av en analys av miljöeffekter, lämpligen genom en miljöchecklista".

De har också en rätt radikal kretsloppsskrivning: "Miljön ska vara fri från ämnen som skapats eller utvunnits av människor och som hotar levande varelsers hälsa eller den biologiska mångfalden".

Men även om Sd tar viss höjd i ambitionerna friskriver de sig sen: "Dock måste vi vara medvetna om att ett alltför fundamentalistiskt miljötänkande ibland kan vara kontraproduktivt." De tycker tillväxt är bra för den ger resurser till konstruktivt miljöarbete.

Klimatfrågan beskrivs som globalt men att lokala insatser är väldigt viktiga.

I skuggbudgeten utökar Sverigedemokraterna under miljöutgiftsområdet stödet för klimatsatsningar i tredje världen med 1,2 miljarder kronor. Mest med inriktning vatten och sanitet.

Enlig texterna gillar de alternativa bränslen. Inhemska biobränslen ska bryta oljeberoendet. Kollektivtrafik ska driva av miljövänliga bränslen. "Gärna närproducerat."

De säger som sagt nej till höjd bensinskatt. Antagligen också KPI-uppräkningen.

Vad gäller hela energifrågan är det mer oklart. Sd föreslår utbytta reaktorer och även fler kärnkraftverk.

"För att säkra energitillgången, minska beroendet av fossila bränslen och energi baserad på desamma, och inte minst för att säkra en stabil energikälla, vill Sverigedemokraterna genom samverkan mellan Vattenfall och det privata näringslivet öppna upp för möjligheten att ersätta befintliga kärnkraftreaktorer och även bygga nya kärnkraftverk. Samtidigt skall Vattenfall ges ägardirektiv om att avveckla kolkraftssatsningarna i Tyskland på ett kommersiellt gångbart vis."

Närproducerat och småskaligt är genomgående tema, lätt nationalromantiskt. Bland annat skrivningen om mat: "Livsmedel som odlas och framställs i närområdet har många gånger bättre smak, högre kvalitet och lägre miljöpåverkan än produkter som fraktas långa sträckor i lastbilar eller flygplan".

Det är naturligtvis inte sant för alla produkter och blir riktigt intressant för sånt som kaffe och vin och miljöpåverkan finns inte enbart i logistikfrågorna. Närodlat har sin charm och sina mervärden men det finns också annat som exempelvis kravmärkning, mat i säsong och annat som påverkar upphandlingen. Det skarpa politiska förslaget är: Kommunen ska eftersträva att handla livsmedel från närområdet i största möjliga utsträckning.

I mark och vattenfrågorna lyfts bland annat kulturmiljövärden fram.

De föreslår kommunal djurtillsyn, tror jag, och kommunalt köpstopp på varor där djur har utsatts för onödigt lidande. I sin skuggbudget utvecklar de det resonemanget och skriver såhär:

"För att inte värdet av den svenska djurskyddslagstiftningen skall undermineras och för att inte en inhuman djurhållning i andra länder skall kunna utvecklas till en konkurrensfördel vill Sverigedemokraterna förbjuda import av varor som strider mot intentionerna med svenska djurskyddslagstiftningen och som framställts genom att utsätta djur för svårt och onödigt lidande."

De ger också exempel på varor som får importförbud: "köttprodukter från djur som utsatts för obedövad ritualslakt, kinesiska pälsverk och gåslever".

Inget om danska grisar.

I Sverigedemokraternas skuggbudget läggs 360 miljoner kronor extra "för att fördubbla resurserna till djurskyddsinspektioner relaterat till 2010 års anslag". Så då antar jag att de inte driver att kontrollen ska vara kommunal.

Däremot har de skarpa förslag om kommunala miljöpris.

Jaha. Vi får väl veta mer om vad de verkligen tänker driva för politik senare. Men jag är så hjärtligt glad över att vi genomfört rejäla reformer för klimat/energi, hav, biologisk mångfald och det gröna skiftet i skatterna. Och sett över miljömålssystemet och infört en miljömålsberedning.

5 kommentarer:

Andreas Krohn sa...

Undrar hur de hade tänkt att genomföra importförbudet av gåslever utan att komma i konflikt med grundläggande EU-rättsliga principer.

Nåja, anklever är också gott.

Janne Pettersson sa...

Sverigedemokraterna har inte gjort någon egen skrivning i den här delen:

"Miljön ska vara fri från ämnen som skapats eller utvunnits av människor och som hotar levande varelsers hälsa eller den biologiska mångfalden"

Det är ett av Sveriges 16 miljömål.

Fia sa...

Japp, Janne. Men de har plockat den skrivningen och inte resten ur miljömålen.

Skåning sa...

Se där. Den nya partisekreteraren i Moderaterna är saklig nog att argumentera mot SD-politik istället för att bara ta avstånd. Cudos.

Det är nästan så att man undrar om det inte röjs lite i alliansens ledning för att öppna upp för ett samarbete med SD. Avgår Reinfeldt inför 2014 för att säkra borgerlighetens fortlevnad?

Anonym sa...

Men tyvärr verkar det ju också som om den nya partisekreteraren i de nya Moderaterna har svalt koldioxidalarmismen med hull, hår, klövar och horn. Det är oroväckande i högsta grad!