fredag 2 oktober 2009

Snatteri eller stöld

Precis tillbaka från EU-nämnden och läser branschtidningen ICA-nyheter. Där säger Fp-Johan sina tre saker som han vill göra för att stärka säkerheten i butik som är exakt som hämtade ur den krönika jag hade i just ICA-nyheter tidigare i år som jag skrev om här.
Uppdaterat: Här är motionen också.

Och jag har både mailat Bea och pratat med departementet och motionerat som jag lovade. Men i sammanhanget är det stötande att Högsta domstolen nu i dagarna höjt gränsen för snatteri till 1000 kronor. Tillgrepp som tillgrepp. Äganderätten måste respekteras.

Här är hela texten. Den skrevs i januari men håller än:

Vi har lovat stärka rättsamhället

Det ska vara säkert att arbeta i butik. Över tusen rån i Sverige på ett år är helt oacceptabelt. Brottslighet och samhällets ansvar för människors säkerhet är klassiska moderatfrågor och Statsminister Fredrik Reinfeldt tog upp dem i sitt jultal. Han sa bland annat att våld och brott är ett mycket allvarligt samhällsproblem. Det är trångt i nästa budget men det måste finnas utrymme för att satsa på säkerhet.

Allians för Sverige har lovat att stärka rättssamhället och öka tryggheten. Vi har börjat rustat upp rättskedjan från polis till åklagare och kriminalvård. Vi vill ha 20 000 fler poliser och effektivare rättsväsende. Vi ser över lagstiftningen för att skärpa straffskalorna. Politik ska inte mätas i pengar men vi lägger mycket mer resurser, nära tre miljarder extra i ökade satsningar.
Det är lätt att som politiker vilja behandla de synliga symptomen, det är svårare att lösa problemen som orsakar dem.

Den organiserade brottsligheten står för mycket av det grova våldet. Nu mobiliserar vi mot den genom särskilda aktionsgrupper hos åtta polismyndigheter och vid Rikskriminalpolisen, Brottsförebyggande rådets nya samordningsuppdrag och ett tydligt nationellt ansvar för Säkerhetspolisen att förebygga, kartlägga och motverka den organiserade brottslighetens otillåtna påverkan på politiker, myndighetsföreträdare och journalister. Plus satsningar för att förebygga rekrytering av unga till kriminella nätverk och hjälp till dem som vill lämna. Från den 1 juli 2008 gäller också nya regler för att kunna komma åt de kriminellas tillgångar.

Några fler och i sammanhanget mindre förändringar som skulle få stor effekt för handeln är att ändra brottet snatteri till stöld, förenkla reglerna för kameraövervakning i och utanför butik och att förenkla för informationsutbyte. (Vi minns väl hur Personuppgiftslagen (PUL) höll på att sänka Varningslistan?) Det bör räknas som grovt rån när vapen används. För den som står i fel ände av pistolen spelar det ingen roll om den är laddad eller inte. De förslagen lägger jag som enskilda motioner i riksdagen. Men motionerna är inte det enklaste sättet att påverka. Så jag hör av mig till justitieminister Beatrice Ask också. Hon har faktiskt redan fått de här förslagen på mail.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Hej igen Sofia som du kommer att märka så läser jag din blogg ordentligt.
Du skriver; " Säkerhetspolisen att förebygga, kartlägga , motverka otillåtna påverkan på politiker, myndighetsföreträdare och journalister.
Som jurist tycker jag att meningen är skrämande. Sofia syftet kanske är gott men .............
Tänk efter vilka stater har en säkerhetspolis med dessa befogenheter !
häls
Anders Berg

Fia sa...

Hej Anders Berg! Du klippte lite i meningen. Den organiserade brottsligheten trillade visst bort där. Som skribent tycker jag den meningen var sådär. Har lagt till ett "den" och ett genetiv-s, så att det står om "ett tydligt nationellt ansvar för Säkerhetspolisen att förebygga, kartlägga och motverka den organiserade brottslighetens otillåtna påverkan på politiker, myndighetsföreträdare och journalister." Så ska det vara, Säkerhetspolisen ska kunna gå på den organiserade brottsligheten tycker jag.

Anonym sa...

Det är riktigt Fia den organiserade brottsligheten föll bort och jag trodde att jag rättat till det men så var det alltså inte.
Kvarstår fortfarande vad är organiserad brottslighet. Du vet och jag vet att vi två talar om vissa grupper i dag . Det är faran att andra kan placera andra kategorier av grupper och människor av annan åsikt som en grupp organiserade brottslingar.
Vidare vad är otillåten påverkan. Utsätter man någon för hot har vi en ganska klar definition av begreppet hot. Det är polisens sak att förhindra olaga hot. Att ge säkerhetspolisen rätt att hantera otillåten påverkan tycker jag går för långt tycker jag.
häls
Anders

Fia sa...

Hej Anders om du heter så! Jag tycker att säkerhetspolisen ska kunna gå på organiserad brottslighet. Du tycker något annat. Så är det ibland.