torsdag 29 oktober 2009

Ett livstecken från opposionen!

Såg just att en arbetsgrupp för S, V och Mp har gett ifrån sig ett livstecken. Fantastiskt. Som vi har väntat. Ingen politik. Nej, absolut inte. Utan de skriver kort ihop om att de tycker regeringen är dålig.

Hm. Det måste ju finnas verkshöjd för att det ska räknas som utspel. Det här var väl tveksamt.

Inte ett ljud om vad de själva vill. Eller om de skulle vara överens om något. Möjligtvis önskar de att Fredrik ska säga att EU-kommissionens förslag om finansiering inte räcker. Och att regeringen ska "agera" och visa "politisk vilja".

Men min fråga till de tre oppositionspartierna är: vill ni inte att Kina, Indien, Indonesien, Sydafrika, Mexico och Brasilien ska vara med och betala för anpassningsåtgärder i ett globalt avtal? Trots att de står för hälften av utsläppen?

Äh. Frågorna hopar sig. Har ni en ansvarsfull klimatpolitik? Hur ser den ut? Står ni fast vid 40 procent plus 40 procent? Hur ska ni genomföra det i Sverige och i EU? Var är ert program för att få först EU och sen världen att komma överens i Köpenhamn? Hur mycket pengar tycker ni tre partier är rimligt? Var för sig och tillsammans? Och var kommer de ifrån?

Oppositionen är politiska posörer utan riktiga förslag. Ganska beklämmande. Skönt att de inte fått förtroende att arbeta i regeringen.

Inga kommentarer: