onsdag 28 januari 2009

Sopsamarbetet lever!

Innan jul bröt ju förhandlingarna mellan de olika parterna i avfallsfrågorna ihop. Men sopförhandlare Krister Nilsson kämpade vidare och idag kom överenskommelsen. Äntligen.

Sveriges kommuner och landsting, de kommunla sopföretagens intresseorganisation Avfall Sverige, Förpacknings- och tidningsinsamlingen och Svensk Glasåtervinning har kommit överens. Tillsammans ska de lösa problemen med avfallshanteringen.

Här är hela listan:
  • Arbeta för att etablera 200 nya återvinningsstationer där det finns behov, framförallt i större tätorter. Därefter är parterna beredda att etablera ytterligare 200 stationer om det behövs.
  • Fler återvinningsstationer ska etableras i områden med hög säsongsbelastning.
  • Orter med året runt öppen livsmedelsbutik alltid bör ha en återvinningsstation.
  • Samlokalisera återvinningsstationer och återvinningscentraler. Där ska större förpackningar kunna lämnas, och handikappanpassning och materialinsamling utvecklas.
  • Välkomna lokala lösningar utifrån gemensamt definierade förutsättningar.
  • Löpande utvärdera servicenivån. Där källsorteringsgraden är låg ska ökad information och fler eller bättre belägna återvinningsstationer övervägas.
  • Nedskräpningen vid återvinningsstationer ska motverkas och särskilda insatser ska sättas in vid hårt drabbade stationer.
  • Satsa på forskning och teknikutveckling.
  • Stärka informationsarbetet och satsa på en sammanhållen kommunikation med medborgarna.
Bra början!

Nästa sak som ska lösas är just återvinningen av lågenergilampor. Nu klarar vi bara två av tre och det är inte tillräckligt.

Inga kommentarer: