onsdag 7 januari 2009

Hylla Gunilla!

Idag presenteras ett regeringsbeslut om klimatsatsningar i andra länder genom klimatsäkrat bistånd. Vi lägger sju miljarder i den här budgeten på klimatåtgärder och av dem satsas fyra på långsiktig anpassning till klimatförändringar i utvecklingsländer. 1,1 miljard under 2009-2011 läggs på samarbete med särskilt utsatta länder som Bolivia, Bangladesh, Kambodja, Burkina Faso, Mali och speciella insatser för regioner i Afrika och Asien.

Planen är att utvecklingsländerna inte behöver begå samma misstag som vi gjort. Nu ska de slippa investera fast sig i ett beroende av fossila bränslen. Då krävs bland annat tekniköverföring. Men mest av allt handlar det om att bygga förtroende så att vi kan samlas i ett globalt samarbete i Köpenhamn i slutet av året.

Här finns hela artikeln.

Inga kommentarer: