fredag 23 januari 2009

På fiskebesök


Har just träffat fiskare, företagare och politiker, ibland allt i samma person, tillsammans med Maria Plass och Christina Heikel. På väg till Fiskeriverket nu.

Inga kommentarer: