söndag 25 januari 2009

Just say no.

Påven Benedictus XVI häver bannlysningen av fyra biskopar i S:t Pius X, en katolsk förening med förintelseförnekare.

Svenska kyrkan ställer in en minnesgudtjänst för förintelsens offer i Luleå.

Och redan tidigare har hakkors synts ute på gatorna.

Det här är oacceptabelt. Det är antisemitismens fula tryne som dyker upp igen. Och det handlar inte om att ta ställning till konflikten i Mellanöstern utan om inställningen till andra människor.

Inga kommentarer: