onsdag 8 oktober 2008

Pluralis majestätis

Sjuttiotre gånger har socialdemokraterna skrivit "vi socialdemokrater"i sin skuggbudget på 185 sidor.

Begreppet socialdemokratisk regering dyker upp ett par gånger men ordet socialdemokraterna syns nästan bara i tabellerna, tror jag såg den en gång i löpande text så det var nog ett skrivfel från strategerna.

Alla får såklart skriva hur de vill om sig själva i sin eget budgetförslag. Mer intressant är hur de beskriver omvärlden. Eller helt enkelt låter bli.

Trettiotre gånger skriver socialdemokraterna ordet "moderatstyrd". Ett par gånger dyker moderaterna som ord upp. Alliansen nämns en gång i texten, skrivet med liten bokstav. Och fyra gånger till står själva ordet, två när det handlar om teateralliansen och två när det handlar om att de vill att Sverige ska vara militärt alliansfritt.

Och apropå det. Ordet frihet är mycket sällsynt. En gång står själva ordet när det handlar om militär alliansfrihet. Två gånger står det när texten handlar om att fler hyresrätter ger valfrihet, en gång om frihet att välja förskola, en gång om meddelarfrihet, en gång om kvinnors frihet i samband med jämställdhet. Mest förvånande är faktiskt att frihet dyker upp tillsammans med bilar, de nämner faktiskt bilens frihetsvärden.

Ordet center hittas bara två gånger i det sammansatta "karriärcenter". Då menas inte någon Stureplanscenter eller hågade centerpartister som vill upp utan någon åtgärd inom deras arbetsmarknadspolitik.

Folkpartiet och Kristdemokraterna är inte nämnda alls.

Och ordet vänster nämns en gång i löpande text. Ordet Miljöpartiet finns i en tabell på sidan 18.

Inga kommentarer: