torsdag 30 oktober 2008

Ännu en enkät

Tidningen Dagen har lagt upp en enkät. Inte helt överraskande handlar den om äktenskap. Jag har avböjt att svara på den tills vi har ett färdigt förslag. De undrar om präster och pastorer som inte vill viga homosexuella par ska få behålla vigselrätten och om kyrkor som diskriminerar homosexuella ska få behålla sina bidrag. Hm. Jag omformulerade den sista frågan lite.

Så här skrev Dagen: Anser du att den kyrka som inte arrangerar vigslar med homosexuella par ska få behålla offentliga bidrag? (kommunala och/eller statliga)

I enkäten som ligger utan lösenord eller annan inloggning finns en rullist med riksdagsledamöternas namn. Där ska du välja ut ditt namn och svara på frågorna - som vi ännu inte tagit ställning till.

Jag hoppas i alla fall att mina kollegor är ärliga och svarar som sig själva.

Inga kommentarer: