måndag 6 oktober 2008

60 meter under jord


Slutförvar för låg- och medelaktivt avfall, typ jordmassor, overaller och gamla verktyg. Det förvaras i tunnor i betong i två silos.

Inga kommentarer: