tisdag 26 juni 2007

Tips från Fidel

Sen Carl Bildt förklarade att han inte tycker att Kuba är så bra på mänskliga rättigheter så får vi nyhetsbrev från Kubas ambassad. De är undertecknade med Fidel Castro.

Breven har fantstiska namn. Min favorit är: "For the deaf who wont listen". Är man döv så är man och då är det svårt att lyssna. Men inte på Kuba.

Senast kom två mail. Ett med Fidels vanliga reflektioner men sen kom det här också, hans fundering över sina egna funderingar.

I korthet så är det så här enligt Fidel: Skriver han kort så hjälper han alla 112 utländska dagstidningar och presstjänster som är ackrediterade. I längre reflektioner kan han avhandla viktiga frågor så utförligt som han vill. Och det är viktigt för folket tycker han. Dilemmat ger honom huvudvärk.

Det är tydligen ett problem att hans reflektioner tar upp så mycket plats i tidningarna - som behöver utrymmet för att rapportra om dagliga händelser.

Därför delar han upp dem i korta och långa funderingar. De korta går till de vanliga media i förväg. De långa går ut som vanligt och ska publiceras inne i Granma, den "officiella" tidningen. Andra politiska organisationer får också publicera dem men inte om de använder upp de viktigaste sektionerna i tidningen. Partiets ideologidepartement och the Executive Director of the Council of State får föreslå andra alternativ.

Och naturligtvis skriver han sina reflektioner för folkets skull. Skriver han.

Information är makt. Men det skriver han inte. Här är hela texten för den intresserade:

A reflection on my reflections
While writing a brief reflection is helpful, in that the hundred and twelve accredited foreign newspapers and press agencies in our country that receive it in advance can publish important parts of its text, long reflections allow me to expound, as extensively as I wish, on concepts I deem important and which provide our people, the main protagonist against any potential aggression, as well as countries facing similar circumstances, the required information to form their own judgment. This dilemma is, for me, a headache.

I am also concerned about the space they take up on the front pages of our newspapers, dearly needed to report on our nation's day-to-day events.

Therefore: I shall divide them into brief and long reflections. When brief, they will be previously distributed to the media that usually receive them. When long, they won't be previously distributed and will be published on any inside page of Granma, the official newspaper.
If other political and grassroots organizations wish to publish the reflections in their respective journals, they may do so, without using up the space of their main sections.
The Party's Ideological Department and the Executive Director of the Council of State may propose other options.

When taking on this task, I had no previously elaborated plan, but rather a deeply-felt desire to communicate with our people, the main protagonist of our resistance, as I observe the stupid actions of the empire. Today, as in the days of what came to be known as the fertile prison, I am filled with an immense desire to study and meditate while recovering.
Fidel Castro Ruz.
June 22, 2007
6:02 pm

Inga kommentarer: