söndag 10 juni 2007

Fronderingsberedd

Åtta har skrivit och är redo att agera men vi är många fler moderater som tycker att alla ska behandlas lika av lagen. Och allt grundas i vårt handlingsprogram.

Artikeln är svar på den reproduktionsinriktade artikeln innan.

Inga kommentarer: