fredag 1 juni 2007

Det är reproduktionen, dumbom!

Och idag på DN-debatt tycker ett gäng ur det gamla, gamla gardet att äktenskap är något för enbart heterosexuell man och heterosexuell kvinna som ska reproducera sig.

De tar stöd i en fransk rapport och sin egen privatmoral. De lyckas också ta både RUT och FN:s barnkonvention som gisslan i sin argumentation.

Ett citat ur artikeln:
"Den (franska utredningen) slår istället fast att äktenskapet i grunden är en institution som syftar till reproduktion. Därmed måste följaktligen äktenskapet avse en relation mellan två personer av olika kön - detta som ett biologiskt faktum samt som en förpliktelse för både mamman och pappan."

Så budskapet är: gift dig och skaffa barn. Men är du inte heterosexuell så får du varken det ena eller andra.

Vad tycker alla människor som genomgått någon form av behandling eller fått donation för att få barn? De är ju inte monogama enligt de åtta som undertecknat artikeln - eventuellt också den franska rapporten, det är oklart skrivet. Är det otrohet med äggdonation?

Om det hela inte vore så sorgligt så vore det roligt. Men det är det inte.

Och eftersom jag tycker att alla ska behandlas lika inför lagen så skäms jag. Men det enklaste sättet att komma in på DN-debatt är ju att tycka något radikalt olikt än sitt parti.

3 kommentarer:

Janne Pettersson sa...

Heter det inte "heterosexuell"? I övrigt har du (som alltid) min fulla sympati.

Fia sa...

Visst heter det så. Hetero är ett ord jag sällan - aldrig nästan - skriver. Liksom ecklesiastikminister.

Anonym sa...

Fertilitetsbehandling med donerade äggceller kan göras på kvinnor som inte har några medicinska hinder för graviditet och förlossning.
Behandling av barnlöshet med donerade äggceller har visat mycket bar resultat. Donerade äggceller gör en graviditet och att ett friskt barn föds möjligt i många familjer där det inte längre är möjligt med egna äggceller.

En egen donator med yttre egenskaper som hår- och ögonfärg samt kroppsbyggnad som liknar mottagarens väljs ut.
AVA-klinikens äggdonations program bygger inte på att dela på äggcellerna, utan mottagaren får alla ägg som hennes utvalda donator producerar under en behandling.
http://www.fertilitetklinik.se/%C3%84ggdonation%20och%20donerade%20spermier/Unders%C3%B6knuing%20och%20behadling%20av%20ofruktsamhet/TJ%C3%84NSTER?lang=se